Visio

 

Vehkeet viimeisen päälle

Kiertotalous ja kierrättäminen nähdään usein ratkaisumalleiltaan kovin laitekeskeisinä. Useasti kuvitellaan jonkin laiteinnovaation tai -investoinnin ratkaisevan ongelmat. Suomen kansalliseepoksessa seppä Ilmarisen takoman Sammon kaltaista laitetta ei ole eikä tule, koska sen ainoankin rikkoivat suomalaiseen tapaan riidan päätteeksi.

Edelleen kuvitellaan keruujärjestelmien luomisen synnyttävän kiertotaloutta, mutta nykyisillä tavoilla liian suurpiirteisinä toteutettuina ne suurelta osin heikentävät kiertotalouden toimivuutta.

Meillä on vehkeet viimeisen päälle, mutta ihmeitä emme tee.

 

Mantrana syntypaikkalajittelu

Kaiken toimivan kiertotalouden lähtökohtana on syntypaikkalajittelu ja syntypaikkalajitellun materiaalin arvon säilyttäminen.

Arvon säilyttäminen tarkoittaa tuotteen ominaisuuksien säilyttämisen ohella myös sitä, että sille aiheutetaan mahdollisimman vähän kustannuksia kuljetuksen, pakkauksen tai käsittelyn osalta.

Syntypaikkalajittelu edellyttää erilaisten fasiliteettien luomista ja niistä syntyneiden kulujen korvaamista syntypaikkalajittelua tekeville eli arvokkaasta materiaalista pitää maksaa tai ainakin siitä syntyviä kuluja pienentää.

Syntypaikkalajiteltujen jakeiden logististen kulujen kurissapito edellyttää toimivaa terminaali- ja kuljetusverkostoa.

Syntypaikkalajiteltujen materiaalien jatkojalostukseen tarvitaan laitoksia, jollainen me olemme.

Autamme ja opastamme mielellämme yrityksiä syntypaikkalajitteluun liittyvissä kysymyksissä

Kavereita tarvitaan

Laitoksemme kaltainen yksikkö on pienehkö, joskin tarpeellinen, osa sitä ketjua mitä tarvitaan toimivan kiertotalouden aikaansaamiseksi.

Materiaalien jatkojalostuksen on oltava täysin asiakaslähtöistä ja olennaisena osana tuotekehitystä on kattava asiakastuntemus, jonka koemme olevan yksi vahvuuksistamme.

Toimiva kiertotalous tarvitsee myös ammattitaitoisia tuotevalmistajia, jotka haluavat ja osaavat käyttää kierrätettyä materiaalia tuotteisiinsa.

Viimeisenä osa kiertotaloutta on kuluttaja, joka tarvitsee tai haluaa uusiomateriaalista valmistetun tuotteen ja elinkaaren päättyessä toimittaa sen syntypaikkalajiteltuna takaisin kiertoon.

Haluamme luoda toimivan ja kehittyvän yhteistyöverkoston muoville kiertotalouden aikaansaamiseksi ja toimia ja kasvaa sen laadukkaana osana.

Yhteistyöverkostomme kasvaa joka päivä ja haluammekin toivottaa tervetulleeksi mukaan kaikki, joiden mielestä muovinkierrätys on kivaa ja kannattavaa.